Events

Storseans Malmö

28 september 2022. Jag ser fram emot att hålla storseans i Malmö på Livsfilosofiskt forum den 28 september 2022. Mer information på Livsfilosofiskt forum.

Demonstration of Mediumship in Malmö, Sweden.