Events

Storseans Livskraft, Ronneby

Jag ser fram emot att hålla storseans i Ronneby den 22:a maj kl 18:30 på Livskraft i Ronneby. Adress: Kulturcentrum, Kallingevägen 3 i Ronneby. Mer information här.

Demonstration of Mediumship in Ronneby, Sweden.