Online Classes

Swedish Online Course VT20

Den 14 januari 2020 startar jag en onlinekurs för dig som önskar utveckla ditt mediumskap och intuition. Kursen hålls på svenska, men alla skandinaviska deltagare är varmt välkomna.

I denna kurs kommer vi gå igenom:

  • Energiövningar för att göra dig mer medveten om din egen energi och bättre särskilja hur och var informationen kommer ifrån. Är det dina tankar eller andevärlden?
  • Identifiera och beskriva andevärlden
  • Vad är budskapet, det som andra sidan önskar förmedla?
  • Tillfälle att träna att bli tydligare i dina läsningar.
  • Gå igenom och träna på att ge soulreadings.
  • Gå igenom djurkommunikation

Vi kommer också att arbeta med intuitionsövningar och hur du utvecklar din intution. Ibland kommer vi använda olika verktyg, t ex. kort och ljus.

Ingår i kursen:

  • 10 möten x 2h online med 60 min. föreläsning, 10 min. paus, sedan 50 min. med tid för frågor och övningar.
  • Vissa övningar att träna på och utföra mellan kurstillfällena.
  • Privat Facebookgrupp för kursdeltagarna, med gruppdiskussioner och gruppstöd.
  • 30 min. enskilt utvecklingssamtal online med Annevi i slutet av kursen.

Lektionerna sker online och du behöver en dator, iPad eller Smartphone (iPhone el liknande) med internet för att kunna delta. Onlinekursen innehåller föreläsningar, meditationer och olika övningar och där du får öva din andlighet. Det är en trygg och positiv plats att utveckla din medialitet. Alla är välkomna, också nybörjare eller de som önskar komma igång igen!

Datum och tid: De 10 kurstillfällena blir följande tisdagar kl 19-21: 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5 och 19/5 2020

Ångerrätt vid anmälan: Från bokningstillfället har du 14 dagars ångerrätt. Du behöver inte uppge av vilket skäl du önskar ångra ditt köp inom 14 dagar från bokningstillfället. Ångerfristen upphör efter 14 dagar efter den dag du ingick avtalet. Om du önskar ångra ditt köp, så mejla, mail@annevi.com, att du vill ångra ditt avtal. Skriv tydligt vilken workshop du önskar avstå och uppge även dina kontaktuppgifter. Ange vilket datum som du bokade kursen, samt uppge kontouppgifter/Swish för återbetalning av avgift. Anmälningsavgift på 700kr återbetalas ej oavsett skäl. Ingen kursavgift återbetalas sedan kursen har startat, oavsett anledning, inklusive sjukdom.

Vi förbehåller oss rätten att neka deltagare, som uppträder störande mot läraren eller de andra kursdeltagarna, även sedan kursen har påbörjats. Vi utgår från att deltagare uppför sig respektfullt mot läraren och de andra deltagarna i gruppen. Om en deltagare uppträder störande i undervisningen mot lärare och gruppen kommer ingen återbetalning att utgå.

Friskrivning
Även om denna kurs annonserats som en kurs i andlig utveckling, kan vi inte garantera att sådan utveckling sker under kursen eller därefter. Alla kurser av den här naturen erbjuds som en inlärningsmöjlighet men inlärning sker naturligtvis individuellt. Enligt lag är vi skyldiga att meddela att det finns olika uppfattningar om mediumskapets giltighet och att andlig inlärning ofta är subjektiv. Genom att delta i denna kurs så godkänner du att du är villig delta i ett andligt experiment och aktiviteter med syfte att utveckla din andlighet, inklusive mediumskap.